De verzekeringsbranche is de afgelopen jaren geconfronteerd met veel wettelijke maatregelen met als doel de kwaliteit van de dienstverlening en de transparantievan de verzekeringsproducten te verhogen.

 

Tot op heden kunnen alle tussenpersonen voor hun werkzaamheden beloond worden d.m.v. provisie. Deze provisie wordt aan u doorberekend in de premie. Vanaf 1 januari 2013 is dit niet meer mogelijk voor de zogenaamde complexe producten, bijvoorbeeld hypotheken, levensverzekeringen e.d..

 

Wij hebben gewerkt aan een ander model voor alle verzekeringsproducten dat vooru niet of nauwelijks kostenverhogend is. Dit biedt u meer transparantie en inzage in de kosten. Dit beloningsmodel houdt in dat wij geen enkele vorm van provisie meer zullen ontvangen, maar wij onze werkzaamheden voor u kunnen continueren d.m.v. een abonnement. U betaald dan een netto lagere premie en de kosten van het abonnement. Invoering van het abonnement doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de dienstverlening die u van ons gewend bent en kan zelfs kostenbesparend voor u zijn.

 

Alle abonnementsvormen en toe te voegen modules zullen uitgebreid met u wordendoorgenomen zodat u in overleg met ons de juiste keuzes kunt maken. Het abonnement systeem is zodanig opgebouwd dat u het meeste voordeel genietals u al uw verzekeringen hierin onderbrengt...

 

Download onderstaand bestand voor de volledige informatie: